Til Havnefronten

Vi håber at nedenstående pressemeddelelse vil interessere jer.

Et foto fra udstillingen er vedhæftet. Det viser stigbordene, der engang kunne åbne og lukke for portene.
Kilde: Københavns stadsarkiv, 1934

Slusedæmningen i Sydhavnen har eksisteret i næsten 120 år, og i den anledning har Slusevagterne planlagt en udstilling om slusens 120-årige historie i billeder og tekst. Til at udføre arbejdet med udstillingen har de allieret sig med lokalhistorikeren Paul-Erik Lind og man har opnået støtte fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Det hele skulle have været præsenteret den 27. marts, den dag hvor Sluselauget afholder den årlige introduktion for nye slusevagter.

Forhåndsinteressen for udstillingen har vist sig meget stor efter et Facebook-opslag, men desværre er den lille virus med den store virkning kommet i vejen, så alle offentlige arrangementer på slusen er aflyst.

”Smittefaren ved en sammenstimlen er desværre meget stor, og det kan vi ikke udsætte folk for på den trange plads”, siger formanden for Sluselauget Jørgen Spang. ”Men selve udstillingen vil alligevel blive hængt op, så folk kan nyde den på deres spadsereture i det kommende forår. Men vi opfordrer kraftigt folk til at holde afstand og undgå trængsel. Tidspunktet for ophængningen bliver ikke offentliggjort, for vi vil undgå at det giver anledning til sammenstimlen.”

Udstillingsskabet på slusen er helt nyt og opsat på initiativ af de frivillige slusevagter som betjener slusen, og de har fået støtte fra By & Havn.

Slusevagterne betjener slusen for gennemsejling fra den 1. april og frem til og med 31. oktober, så mindre fartøjer kan sejle mellem Køge bugt og Øresund uden at skulle hele vejen uden om Amager. Alle vagterne er frivillige, der dyrker lystsejlads i en af de 27 bådeklubber mellem Nordre Toldbod i Københavns havn og Kalvebodbroerne i Hvidovre. De har sammen dannet Sluselauget.

Slusens åbningstider varierer igennem sæsonen. Du kan finde de nøjagtige tider på: www. sydhavnsklubberne.dk/slusen

Flere oplysninger fås her:
Jørgen Spang Poulsen, telf. 2613 5754
Paul-Erik Lind, telf. 2635 5386

 

Den Danske havnelods

 

 

Lokal vejrstation ved Stigbordene

 

https://byoghavn.dk/havnen/lokal-vejrstation-ved-stigbordene/