Fiskekonkurrencen 2023.

Konkurrencen blev afholdt søndag 17.9. med Jans Lystfiskershop som sponser. 64 fiskere var mødt op i det meget fine vejr. Rimeligt med fisk, dog ingen sensationer.

Tak til de fremmødte.

Sydhavnsklubbernes fiskekonkurrence 2023.
Seneste nyheder.

22.05.2023:

Der er dykkerarbejde i slusen det meste af ugen, så vær opmærksom på at det kan tage lidt ekstra tid at passere slusen.

 

30.01.2023:

Sydhavnsklubbernes mening om badning i havnen, sendt til div. myndigheder

"Skal Københavns Havn udvikle sig til et badeland?

Det spørger vi os selv om i Sydhavnsklubbernes bestyrelse, efter at Københavns Kommune har meldt ud med forslag om, at det skal være tilladt at bade i hele havnen døgnet rundt. En sådan beslutning kan blive dybt problematisk, hvor der bliver flere og flere brugere af havnen.

Risikoen for ulykker vil være urimelig stor, når badende og både skal bruge det samme vand.

Hvis badningen sættes fri, vil nogle badende have opfattelsen af at have retten på deres side, som fodgængere i en gågade. Omvendt kan det være umuligt for sejlere at spotte en svømmer, særligt når der er bølger, om aftenen eller når solen står lavt. Oftest er det i aftentimerne, at de badende er mest dumdristige.

Hvis uheldet er ude, er tilgængeligheden til havnen meget mere besværlig og tidskrævende for redningspersonalet i forhold til ulykker på landjorden. Har man tænkt på, hvor svært det bliver at udføre førstehjælp i tilfælde af ulykker?

Hvem skal egentlig drages til ansvar, når uheldet sker? Det kan være svært at afgøre skyld ved sammenstød mellem både og badene. De badene er de ”bløde trafikanter”, men reglerne fra trafikken på land dur ikke på vandet, da der ikke er lovkrav om ansvarsforsikring på alle både.

Hvorfor ikke nøjes med at indrette nogle flere havnebade, end de der er i dag?

Hvad med de nye badeanlæg i Kalvebod løbet på Amagersiden? Her vil de badende være meget tæt på sejlrenden med stor risiko for påsejling.

Vi har brug for en havn, hvor der er plads til alle, og hvor alle aktiviteter tilgodeses og hvor der tages behørigt hensyn til sikkerheden. For at dette kan realiseres, må der være regler. Der findes allerede regler for de sejlede. Badning i havnen er en forholdsvis ny aktivitet, og det må være rimeligt, at der også her er regler og begrænsninger.

Så lad os tage en seriøs debat om badning i havnen.

Fra Sydhavnsklubberne vil vi ud fra en risikobetragtning på det kraftigste fraråde en legalisering af badning i hele havnebassinet.

Venlig hilsen
Sydhavnsklubberne"

 

 

 

Den Danske havnelods

 

 

Lokal vejrstation ved Stigbordene

 

https://byoghavn.dk/havnen/lokal-vejrstation-ved-stigbordene/