Invitation til sluseintroduktion lørdag 23. marts 2024 kl. 10:00-12:00.

Sluselauget inviterer hermed til den årlige slusevagtsintroduktion. Alle slusevagter er velkommen til introduktionen, men vi henvender os især til nye slusevagter. Introduktionen vil bestå i en demonstration af selve betjeningen af cykel-ramperne og det elektroniske styrepanel til betjening af sluseportene. Der vil igen i år være mulighed for at komme ned og se slusekammeret.

Der bydes på øl og vand!

 

 

 

 

En travl dag i slusen.

Slusevagt introduktionen blev sidsre år afholdt  lørdag 25. marts. Mange var mødt op og introduktionen var primært for at vise de nye vagter betjeningen af cykelramperne og styrepanelet til betjening af sluseportene.
 

Den Danske havnelods

 

 

Lokal vejrstation ved Stigbordene

 

https://byoghavn.dk/havnen/lokal-vejrstation-ved-stigbordene/