shkref14

Referat fra ordinær generalforsamling i

SYDHAVNSKLUBBERNE

Afholdt Torsdag den 4.november 2014 kl.18:30
Leon bød de fremmødte klubber velkommen, og beklagede at formanden Mark, havde meldt afbud.

1. Valg af dirigent
Jørn blev valgt til dirigent, og han optalte at 9 klubber var stemmeberettiget: Bådeklubben Sjællandsbroen - Molen - Tokosten - Syd - Kbhs. roklub - K.B. - Hvidovre Jagtforening Hvidovre Bådelaug og West.

2. Bestyrelsens beretning
Leon fremlagde bestyrelsens beretning, i formandens fravær.
Der er især to vigtige hovedpunkter, i Sydhavnsklubberne, det er driften af Slusen, og den kører rigtigt godt, takket være Jan og Hans og alle de frivillige der stiller sig til rådighed. Det næste punkt, er vores hjemmeside, da det er derigennem, at alle vigtige oplysninger deles, og den bliver passet godt af Frank. Bestyrelsens øvrige arbejde, er ikke særlig godt, og forbedring ønskes, da sker meget fremover, for eksempel Enghave Brygge, der har planer om at opfylde en stor del at havnebassinet, til stor skade for alle brugere af havnen, så det projekt skal stoppes hvis det er muligt. Samarbejdet med Københavns Havn, skal forbedres, da det er til både Havnens og vores fordel. Så når vi senere skal vælge en ny formand, så kan han nærmest selv forme sin egen stilling, for der er nok at gå i gang med. Der har været afholdt et møde i Bådeklubben Valby, om vanvids sejlads, med fremmøde af både politikere og politi, samt alle der havde interesse i dette forfærdelige, og farlige emne.

Slusen v/Hans.
Vi kan sige at Slusens drift har været ubeklagelig, dog har enkelte klubber, svigtet ved slusevagterne, og desværre er det de samme klubber, der også har svært ved at overholder deres kontingent betaling, til Sydhavns klubberne. Men ros til Motorbådsklubben West, som har taget mange ekstra vagter. Der har været mange både igennem Slusen, så den er heldigvis godt benyttet. Åbne og lukketider samt datoer for at starte og stoppe sæsonen, skal vi diskutere senere. Der var en smutter, med bl.a. kulturnat, hvor slusevagterne ikke var blevet informeret, og den udvidede åbningstid, og der er beklageligt. Der var nogle ideer til at ændre åbningstiderne fra Syd, og dette tages op igen, under eventuelt, hvor dette skal drøftes.

3. Fremlæggelse af regnskab, budget samt fastlæggelse af kontingent.
Regnskab v/Leon.
Vi fastholder kontingentet på 10 kr. pr. medlem, der er i den enkelte klub. Formandens underskrift manglede på regnskabet, som var godkendt af vores revisorer, så det blev besluttet at næstformanden, skulle underskrive det i stedet for. Det er besværlig at det ikke er alle klubber der reagerer, når de får rykker på kontingent indbetalingen, og at de heller ikke oplyser om hvor mange medlemmer de har, da det er det, der er afgørende for størrelsen af kontingentet. Vi har fået sponsor støtte fra Tempo Både, og det er vi glade for. Men vi har endnu ikke fået, fra Københavns Havn, men håber dog stadig på at de kommer ind. Slusevagt frokosten der skal afholdes d. 25 januar 2015, bliver lidt dyrere, dog ikke meget, så det er ok. Telefonen der ligger i Slusen, bliver betalt af Københavns Havn. Forsikringen hos Tryg, dækker vores slusevagter, og er nødvendig. Hele regnskabet blev i øvrigt, gennemgået punkt for punkt. Regnskabet blev godkendt, af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag.
Der blev fremlagt nogle vedtægts ændringer, hvor der er blevet skævet til vedtægterne fra Dansk Sejlunion. Ændringer med kursiv, (kun ændringer er indsat, hele vedtægten kan ses på hjemmesiden). Under § 4.
Kassereren udsender mindst 2 uger inden kontingentets forfald e-mail opkrævning til medlemsklubberne.
Under § 9.
Generalforsamlingens afvikling: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der skal efterprøve generalforsamlingens lovlige indvarsling, og eventuelle fuldmagter. Hver medlemsforening/klub har én stemme på generalforsamlingen og kun restancefrie fremmødte medlemsklubber har tale og stemmeret på general-forsamlingen. Kun bestyrelsesmedlemmer fra klubberne eller medlemmer med fuldmagt fra klubbestyrelserne har stemmeret. Andre med relation til Sydhavnsklubberne har som udgangspunkt taleret, men kan afvises af dirigenten. Referatet ligges på hjemmesiden, inden 5 uger og kan derfra hentes af medlemsforeninger/klubber og arkiveres i foreningens arkiv. Forslaget blev vedtaget.

Leon varslede endnu en ændring, der kommer op til næste generalforsamling. Under § 5. Klubberne skal oplyse om deres medlems antal.

5. Valg af formand. Mark Carstensen modtager IKKE genvalg
Der blev peget på Jørgen Spang Poulsen, fra Hvidovre Jagtforening, som har en del erfaring, inden for bestyrelses arbejde, og derfor kan tilbyde Sydhavns klubberne, en mere synlig profil. Han blev enstemmigt valgt. Jørgen bad om at måtte få, alle relevante oplysninger fra den afgående formand, så han blev bedre rustet.

6. Valg af kasserer.
Leon Larsen blev genvalgt.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
-Jan Petersen blev genvalgt
-Hans Munkstrøm, blev genvalgt
-Otto Nannberg, blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleant.
Bjarne Olesen blev genvalgt.

9. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.
Klaus Støver og Hans Sørensen blev genvalgt som revisorer.
Jørn blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt.
Åbnings tider for slusen blev drøftet.
Sommer åbning fra kl. 9 00 til kl. 10 00 og fra kl. 18 00 til kl. 20 00.
Udvid til 15. november.
Sluselauget vil arbejde videre med dette.
Uplanlagte åbninger er ikke mulige, da der er en elektriker på vagt, inden for de tider som vi har oplyst til Københavns havn.
Hvidovre Jagtklub, har oprettet en fiskeklub, der hedder Kalvebodernes fiskeklub.
Dan oplyste fra Enghave Lokaludvalg:
Genbrugspladsen i Sydhavnsgade, bliver påbegyndt i 2015, og forventes færdig til brug, sent i 2016.
Både Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg, er stærkt imod at Enghave Brygger vil tage af havnens vandareal, og har sammen med mange andre aktører oplyst dette til Kbks Kommune.
Der kommer ikke en cykel bro over Slusen.

____ Dan Jønsson_________ _____Jørn Rudsted-Hansen_____
Referent_________________________ Dirigent
In our latest IN MOTION series, we take a look at the highly anticipated PUMA x McQ Run Lo and Run Mid sneakers. Working from their historical collaboration with Alexander McQueen in the past, PUMA has recently teamed up with the younger McQ line, merging PUMA’s sport expertise with McQueen’Nike Free Flyknit NSWs design heritage.MBT Kimondo Men Both the Run Lo and Run Mid feature molded TPU laid over premium mesh and nubuck uppers,MBT Kisumu creating a ribcage effect, and come in both Black/Red and White colorways. McQ designer Sarah Burton’s gothic styling merges with PUMA’s use of contemporary materials and performance-inspired constructions, bridging the gap between both brands. Our IN MOTION video presents a preview of the collaboration, with a closer look arriving soon. Check out the video above and subscribe to the Highsnobiety YouTube channel here. Video by: Santiago Arbelaez for Highsnobiety.Ahead of January’s CES 2017 tech convention, Samsung has revealed a curved quantum dot monitor built specifically “with gamers in mind.” The CH711 monitor comes in two sizes – 27-inch and 31.Adidas Originals Pride Pack5-inch – and packs an impressive 2560 x 1440 resolution into its 1,800R curvature display.MBT Kifundo Men While OLEDS found in previous Samsung monitors offer a higher picture quality, quantum dot technology is said to be less susceptible to lag,Adidas Springblade Schuhe making it perfectly suited to those who game online. According to Samsung, a curved screen is beneficial because gamers generally sit much closer to the screen and the 1800R radius “closely follows the curvature of the eyes.Air Jordan 4” Aesthetically, the display comes with a modern, almost Mac-like white color scheme, with its cables hidden inside the stand.Adidas Originals Stan Smith W Handily,imberland 6 inch boots shoes this allows the user to “flip” the monitor to a vertical position. Look out for further details,MBT Baridi Women pricing and release news on the CH711 emerging at next month’s CES event. Don’t miss our roundup of the year’s biggest tech stories. Source: Engadget .