shkref13

Referat fra ordinær generalforsamling i

SYDHAVNSKLUBBERNE

Afholdt Torsdag den 9. januar 2014 kl.: 18:30
I Bådeklubben Sjællandsbroen, Sejlklubvej 16, 2450 København SV.


Der var fremmødt 9 stemmeberettigede fra følgende klubber:

Molen - Tokosten - Hvidovre bådlaug - K.B.-Syd - Kbh´s roklub - Stigbroerne - West - Bådeklubben Sjællandbroen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Jørn Rudsted, fra "Molen", som dirigent, og Dan Jønsson, fra BKS som referent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag

1 Valg af formand. Mark Carstensen modtager genvalg
2 Valg af kasserer. Leon Larsen modtager genvalg.
3 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Jan Petersen og Hans Munkstrøm modtager genvalg.
4 Valg af bestyrelsessuppleant. Bjarne Olesen og Otto Nanberg modtager genvalg.
5 Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
Eventuelt.

1. Bestyrelsens beretning v/ formand Mark Carstensen, fra Syd.

Det har været svært at få de rigtige kontaktoplysninger fra medlemsklubberne, hvad angår medlemsantal og kontaktoplysninger, så som e-mail og telefonnumre.

Hjemmesiden kører fint, takket være Frank fra Tokosten, og derfra kan referater m.m. hentes.

Slusens drift og slusevagt frokost er det vigtigste i Sydhavnsklubbernes arbejde, men vi ville ønske os et større samarbejde klubberne imellem, så alle klubber vil blive inviteret til et formandsmøde (det behøver ikke at være formændene der deltager).
Det forrige møde mødte der kun to op, det skyldes til dels at kontaktoplysningerne ikke var rigtige.

Slusen v/ Hans Munkstrøm
Vi fik åbnet Slusen 14 dage for sent, blandt andet fordi der var is i slusen, men i år vil vi åbne Slusen, ugen før påske, først i april måned.
Vi har planer om at kunne åbne Slusen på andre tidspunkter, for vi har lov til at udvide sæsonen hvis vi vil og kan, evt. ved at bruge tilkalde vagter over telefonen, og så kan vi måske flytte vagter fra tidspunkter hvor der ingen både kommer igennem.
Vi har også talt om at holde flere aftener åbnet, så man kan komme ind i havnen og spise og nå tilbage, men det skal planlægges nærmere.
Det er muligt at bruge Sluseskemaet til at planlægge efter, da det er nedskrevet nøjagtig hvor mange og hvornår der er kommet både igennem.
Vi har fået besked på, at vi ikke må lukke for høje både igennem, fordi Sjællandsbroens højde er grænsen for gennemsejling.
Der skal spærres for cyklister og fodgængere når vi sluser både igennem, der har været eksempler på at enkelte er gledet i bassinet.

2. Fremlæggelse af regnskab v/ Leon Larsen fra Kbh´s roklub

Regnskabet er revideret af Klaus Støver fra BKS. og Hans Sørensen HJF. Alle bilag kan gennemses hvis det ønskes.
Kontingentindbetalingerne sidste år gik lidt trægt, men indløber planmæssigt i år, hvor invitation til Slusevagtsfrokosten og kontingentindbetaling er adskilt. 19 medlemsklubber ud af 27 har indbetalt 1 uge efter deadline.
En klub har udmeldt sig, det er DAMP, (dem med ubåden og raketterne ved Bornholm). Der var kun to medlemmer tilbage, så de takkede fra.
Vi forsøger, at al kommunikation udelukkende foregår over "nettet", da vi så sparer portoen, som for tiden er på 9 kr. pr. afsendelse.
Alle klubber bør sørge for at vi har de rigtige kontakt oplysninger, da det ellers er meget svært at sende opkrævninger og andre oplysninger rundt.
Punktet: Slusevagter, dækker alene frokosten til vagterne.
Ansvarsforsikringen er lovpligtig, og dækker evt. uheld og skader på vagterne. Bådklubben Valbys adresse har været angivet som forsikringssted, men er forsøgt flyttet til sluseadressen.
Porto er stadig nødvendig i visse tilfælde, bl.a. til tempo både så er sponsor, og har givet 3000 kr. Bank gebyrer er irriterende men ikke til at undgå.

Kontingentet er sat til 10 kr. pr. medlem. Det var ikke godkendt da kontingentindrivelsen påbegyndtes, men er som sagt allerede erlagt af de fleste klubber.
Telefon udgiften er til taletidskort til Slusevagt telefonen.
Kontingentbeløbet er 14674 kr. og er lidt større end året før, så vi har et overskud på 6622,10 kr.
Handicapsejladsen er stoppet. På grund af Præstø ulykken har vi af sikkerhedsmæssige årsager valgt ikke at fortsætte.

4. Indkomne forslag:

Kun opkrævning over mail.
§ 4
Kontingent: Kontingentet pr aktivt medlem i de tilsluttede klubber/foreninger fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling.
Árs kontingentet forfalder 2. januar.
Kassereren udsender mindst 2 uger inden kontingentets forfald girokort til medlemsklubberne.

Ændres til:

Kontingent: Kontingentet pr aktivt medlem i de tilsluttede klubber/foreninger fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling.
Àrs kontingentet forfalder 2. januar.
Kassereren udsender mindst 2 uger inden kontingentets forfald mail med opkrævning til medlemsklubberne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Et forslag om vedtægtsændring, fra Jørn R. og Dan J., var ikke på dagsordenen, så det måtte droppes.
Men det blev bestemt at vores vedtægter skulle gennemgås og revideres i et samarbejde med bestyrelsen, Jørn R. og Dan J., så vi har noget at fremlægge på næste generalforsamling.

Valg:

Formand. Mark Carstensen blev genvalgt.
Kasserer. Leon Larsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmer. Jan Petersen og Hans Munkstrøm blev genvalgt.
Nyvalgt bestyrelsesmedlem Otto Nanberg
Bestyrelsessuppleant. Bjarne Olesen blev genvalgt.
2 revisorer. Klaus og Hans blev genvalgt.
Revisorsuppleant. Jørn blev genvalgt.

Eventuelt.

Vi bør opsøge Tempo Både og takke for støtten.
P4 har kontaktet en klub, og bedt om deres syn på vanvids- og spiritussejlads. Svaret var, at vi er for skærpede straffe.
Der er også en robåd der er blevet nedsejlet at en speedbåd.
Det politi der samarbejder med Havnen, kommer ikke syd for Slusen, for her er det Hvidovre Politi, der skal stå for håndteringen af lovlig sejlads i området, men det er en dårlig ide, hvis nogen ringer til Hvidovre Politi, for der er lukket i weekenden, og så er det Vestegnens Politi der har området.

En stor tak til bestyrelsen, for det store arbejde.
Hvad med planerne om automatisering af Slusen?.
Svar: Vi ønsker at udarbejde et samlet forslag til Havnen, så vi afholder et fælles møde med klubberne for at udarbejde et forslag for fremtidig drift af Slusen.

Det er ønskeligt med et web cam ved Slusen, så det er muligt at se til sejlende både sydfra.

Storm: Flere klubber har haft skader.
Syd har haft brand i flere både der stod på land. Det skete nytårsaften.

Hvidovre Bådelaug har fået stjålet ti påhængsmotorer.
Der er hørt planer om en "sluse" ude ved Skrædderholmen, for at forhindre stormflod.
Der er planer om at lave en bro til cykler og fodgængere over Slusen, som ikke vil genere bådtrafikken.
BKS oplyste, at et af deres medlemmer, som har hjulpet meget til ved Slusen, var utilfreds med at ikke alle Slusevagter var ansvarlige, for man bør ikke køre med sluseportene, når der ligger paller i vandet. Disse skal fjernes før man betjener Slusen, ellers kan man skade portene, det siger sig selv.

Slusevagter skal altid være ædruelige.
Bestyrelsen var enig, og fortalte at de en meget glade for at vedkommende fra BKS. kommer til Slusen.

____ Dan Jønsson_________ _____Jørn Rudsted-Hansen_____
Referent_________________________ Dirigent
In our latest IN MOTION series, we take a look at the highly anticipated PUMA x McQ Run Lo and Run Mid sneakers. Working from their historical collaboration with Alexander McQueen in the past, PUMA has recently teamed up with the younger McQ line, merging PUMA’s sport expertise with McQueen’Nike Free Flyknit NSWs design heritage.MBT Kimondo Men Both the Run Lo and Run Mid feature molded TPU laid over premium mesh and nubuck uppers,MBT Kisumu creating a ribcage effect, and come in both Black/Red and White colorways. McQ designer Sarah Burton’s gothic styling merges with PUMA’s use of contemporary materials and performance-inspired constructions, bridging the gap between both brands. Our IN MOTION video presents a preview of the collaboration, with a closer look arriving soon. Check out the video above and subscribe to the Highsnobiety YouTube channel here. Video by: Santiago Arbelaez for Highsnobiety.Ahead of January’s CES 2017 tech convention, Samsung has revealed a curved quantum dot monitor built specifically “with gamers in mind.” The CH711 monitor comes in two sizes – 27-inch and 31.Adidas Originals Pride Pack5-inch – and packs an impressive 2560 x 1440 resolution into its 1,800R curvature display.MBT Kifundo Men While OLEDS found in previous Samsung monitors offer a higher picture quality, quantum dot technology is said to be less susceptible to lag,Adidas Springblade Schuhe making it perfectly suited to those who game online. According to Samsung, a curved screen is beneficial because gamers generally sit much closer to the screen and the 1800R radius “closely follows the curvature of the eyes.Air Jordan 4” Aesthetically, the display comes with a modern, almost Mac-like white color scheme, with its cables hidden inside the stand.Adidas Originals Stan Smith W Handily,imberland 6 inch boots shoes this allows the user to “flip” the monitor to a vertical position. Look out for further details,MBT Baridi Women pricing and release news on the CH711 emerging at next month’s CES event. Don’t miss our roundup of the year’s biggest tech stories. Source: Engadget .