okt_18d

www.sydhavnsklubberne.dk
v/Jørgen Spang Poulsen, Hvidovre Jagtforening
tlf.26135754 mail: jorgenspang@hotmail.com


Hvidovre den 10.oktober 2018
Referat fra bestyrelsesmøde 10.oktober 2018:
Afholdt i Troldanden.


Deltagere:
Jørgen, Jan-olaf, Philip & Kell., -----.
Referant : Kell

Ad 1:
Økonomi: Der mangler 2 klubber kontingengtbetalinger – West og Bådklubben Valby, samt 6000 kr. fra By- og havn. Når disse bliver betalt er der balance i regnskabet.

Ad 2:
Klubadresser : disse er ved at blive ajourført.

Ad 3:
Slusevagtsfrokost holdes i Troldanden i Hvidovre havn – dato kommer senere.

Ad 4:
Slusevagter og slusevagtsansvarlige: Jørgen laver et udkast til sluselauget vedr. vagtordning.
Der ER mobiltelefon i slusen og nummer står på hjemmesiden.

Ad 5:
Hjemmesiden. Alle mulige lægger div. Indlæg ind uden bestyrelsens medvirken. Dette må bremses. Frank står som ejer af domænenavnet ”Sydhavnsklubberne” –
hvilket er en fejl idet det skal være ejet af Sydhavsnklubberne som helhed og ikke af en enkeltperson. Vi prøver at få fat i Frank for at få underskrift og hermed flyttet domænet over i Vores navn.

Ad 6:
Generalforsmaling : afholdes torsdag den 22/11 i Enigheds lokaler – Bådehavnsgade 41 – der kommer særskilt indkaldelse til denne.
Kell har anmodet om at booke huset gratis.

Kalvebod bådelaug’s sluseansvarlige har meldt ud at de ikke vil tage slusevagter –
dette er dog istrid med vedtægterne som forpligter medlemsklubberne til at være med til at dække vagterne..

Ad 7:
Fiskerhavnens venner : Vi har i vores bestyrelse ikke haft kontakt til denne gruppe – hvilket jo vil
være meget naturligt ! – Jørgen vil kontakte dem for at vi bliver en del af den samlede dialog
om fremtidens planer for klubberne og havnen.