feb_18b

www.sydhavnsklubberne.dk
v/Jørgen Spang Poulsen, Hvidovre Jagtforening
tlf.26135754 mail: jorgenspang@hotmail.com


Hvidovre den 14.juni 2018
Referat fra bestyrelsesmøde 14. juni 2018:
Afholdt i Sejlklubben Enigheden


Deltagere:
Arnbjørn Hjelm, Kell Andersen, Jan-Olaf Letmann, -----.
Afbud: Philip Reitzel

Ad 1:
Jan-Olaf har fået ”kasserermaterialet” overdraget fra den tidligere kasserer I forlængelse af overdragelsesforretningen har Jan-Olaf været i banken og her fået oplyst, at Sydhavnsklubberne jvf. nye regler skal være CVR-registreret. Vi skal regi- streres under ”frivillige foreninger” hvorved vi slipper for skat og moms.
Det ordner Jan-Olaf.

Ad 2:
Enighed om, at vores bidrag i f. m. i diskussionen om sikkerhed omkring Stig- bordene er forslag om nedsættelse af hastigheden i Kalvebodløbet(4 knob), etablering af en tilpas bred robane på Amagersiden afmærket med enkelt-bøjer således, at banen også er tilgængelig for andre sejlere, hvis det skønnes nødvendigt.

Ad 3:
Forespørgsel fra Mathias Vinter/SEASAT a/s videresendt til Fiskeriforenin- gen/Brian Kyd. Forespørgslen drejer sig om, at give tilladelse at et amfibiekøretøj kan søsættes i fiskerihavnen og sejle gennem Slusen. Fiskerihavnen havde ingen interesse eller overskud til at deltage i projektet.
Vi videresender forespørgslen til By og Havn

Ad 4:
Slusens åbningstider blev diskuteret med udgangspunkt i den udvidede åb- ningstid på torsdage i juni-juli og august og åbningstide r 24.- 26. august i f. m. Kulturhavn-projektet. Vi skal finde ekstra slusevagter, da Københavns Roklub har givet udtryk for at de har svært ved at dække alle deres vagter i den uge.
Jørgen kontakter deres sluseansvarlige Leon Larsen.

Ad 5:
De udsendte bilag blev gennemgået, herunder Samarbejdsaftale mellem SHK og Klubsport.dk/Jan Larsen.
Enighed om, at etableringsomkostningerne og abonnementsomkostningerne var rimelige:
Etaberingsomkostninger :Oprettelse 112 kr. og årligt 224 kr.
Abonnementsomkostninger:
Oprettelse: Ingen
Årligt kr.896, ekskl. Moms dækkende:
Licens for benyttelse af systemet
Fri support pr. mail eller telefon
Løbende opdateringer af systemet, Jørgen sørger for den fortsatte kontakt med firmaet, lige som Webmaster Frank Christensen inddrages efter ”første korrektur”.

Ad 6:
Ved gennem gang af systemet via fremsendt link fra firmaet var der tilfreds- hed med brugerfladen, som den fremstår samt brugervenligheden, men følgende ting vil vi gerne i første omgang have med/ rettet til:
Link til medlemsklubber - database over medlemmer - abonnementsordning for med- lemmer (automatisk udsendelse) - autoslet af nyheder
(evt. levering til arkiv) link til Havnelodsen og DMI (Prognoser; vejr-vind-strømvandstand).

Næste møde indkaldes, når der er behov.

Referent
Jørgen Spang Poulsen