feb_18b

www.sydhavnsklubberne.dk
v/Jørgen Spang Poulsen, Hvidovre Jagtforening
tlf.26135754 mail: jorgenspang@hotmail.com


Hvidovre den 8.februar 2018
Referat fra formandsmøde. 8. Februar 2018 kl.18:30.
Afholdt i Sejlklubben Enigheden


Til stede:
Jørgen Spang Poulsen, Hans Munkstrøm, Kell Andersen, Léon Tilgaard, -----.

Ad 1: Cykelbro
1 drøftelse af cykelbro over slusen, afventer tegninger, så der kan foretages beregning .
Københavns kommune har i først omgang afvist ideen om broen, af økonomiske årsager.
Trafiktælling og underskrift indsamling Trafiktælling kan forestås af Lokaludvalget ( Dan).
Forsøger kontakt til pressen, for at skabe opmærksomhed om nødvendigheden af en bro over Slusen over nogle måneder.
Jørgen Spang Poulsen har kontakt til “Havnefronten”.
Skal søge fondsmidler til etablering af broen, By og havn har afvist at deltage økonomisk, anslået pris DKK 5 millioner på basis af tilbud fra Rambøll.

Vi mangler p.t. et projektforslag, som kan medsendes ansøgning af fondsmidler.
Forventet gennemsejlingshøjde 3,10 M over dagligt vande.
Der er generelt enighed om fremgangsmåden til opstart af projektet.

Ad 2: Slusen
Hans Munkstrøm forslår at aktive slausevagter indkaldes til orienteringsmøde Hvor der drøftes åbningstider,
mødet indkaldes til primo marts.

Ad 3: Områdets muligheder og begrænsninger
Fiskerihavnen evt, lukning vil få konsekvens for flere klubber som har leje aftale med Fiskerhavnen.
Keld undersøger via advokatkontoret hvad fremtiden byder på.
Hvad er tanken med området omkring Fiskerihavnen på sigt m.h.t. bebyggelse.
Det skal undersøges hvordan ejerforholdet er for området.
Der skal fokus på området, for at sikre en fremtidig bevarelse.
Hvordan er ejerforholdene på Fragtvej evt. Hans og Jørgen tager sig af det. Fragtvej/ Bådehavnsvej...... molen

Ad 4: Eventuelt
Orienterede om brug af EL til bådene, kun må ske når man fysisk er tilstede i båden.
Det er meget beklageligt at der ikke er flere der deltager i formandsmøderne-


Referent
Léon Tilgård - Hvidovre Bådelaug