feb_18

www.sydhavnsklubberne.dk
v/Jørgen Spang Poulsen, Hvidovre Jagtforening
tlf.26135754 mail: jorgenspang@hotmail.com


Hvidovre den 6.februar 2018
Referat fra bestyrelsesmøde mandag 5. februar 2018.
Afholdt i Bådklubben Molen


Til stede:
Hans Munkstrøm, Philip Reitzel, Kell Andersen, Arnbjørn Hjelm .

Ad 1: Konstituering.
Kell Andersen blev valgt som næstformand.
Bestyrelsen er herefter sammensat således:
Formand: Jørgen Spang Poulsen, Hvidovre/Københavns Jagtforening
Næstformand: Kell Andersen, Sejlforeningen Enighed
Kasserer: Hans Munkstrøm, Kalvebod Bådelaug
Bestyrelsesmedlem: Philip Reitzel, Bådklubben Molen
Bestyrelsesmedlem: Arnbjørn Hjelm, Bådeklubben Sjællandsbroen
Suppleant: Frank Christensen, Sejlklu Tokosten

Ad 2: Fordeling af arbejdsopgaver
Kassereren varetager ud over selve kassererarbejdet også vedligeholdelse af medlemskartoteket.
Enighed om at få klubberne til at aflevere én og kun én email-adresse, nemlig klubbens.
Enighed om at lade referatskrivning fra møderne gå skift mellem de fremmødte.

Ad 3: Økonomi
Slusevagtsfrokosten kostede kr. 12.500
Der er herefter et indestående på ca. 25.000 kr.

Ad 4: Vagtskema/Fordeling af slusevagter
Emnet tages op på formands-/kontaktmødet.

Ad 5: Den årlige sluseinstruktion/-demonstration afholdes lørdag 24.marts kl. 10.00
Maskinmester Gert Ryborg inviteres med(Hans kontakter ham).


Ad 6: Vi mødes kl. 18.30 i Enighed

Ad 7: Datoer for nærmeste bestyrelsesmøder
7/3 kl. 17.00: Bestyrelsesmøde i Hvidovre Jagtforening.
12/4 kl. 17.00: i Bådklubben Sjællandsbroen.
14/5 kl. 17.00: i Kalvebod Bådelaug.

Ad 8: Evt
Undersøge hvorfor Sejlforeningen Syd figurerer på hjemmesiden under ”Nyheder”/ ”Se flere2/”Faste Link´s”


Referent
Jørgen Spang Poulsen