okt_17

www.sydhavnsklubberne.dk
v/Jørgen Spang Poulsen, Hvidovre Jagtforening
tlf.26135754 mail: jorgenspang@hotmail.com


Hvidovre den 25. oktober 2017
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 24. oktober 2017.
Afholdt i Slusehuset.

Til stede:

Hans Munkstrøm, Philip Reitzel, Jan Petersen og Jørgen Spang Poulsen.


Ad 1.
Efter at Hans Munkstrøm har overtaget kassererjobbet er der foretaget en overdragelsesforretning således at alt materiale nu Hans i hænde. Revisorerne er indkaldt til revisionsmøde 24. oktober.

Ad 2.
På baggrund af formands-/kontaktmødet besluttede vi til den kommende generalforsamling at fremsætte forslag
om at nedsætte et Sluseudvalg til erstatning for Sluse-lauget.
Vi besluttede også at nedsætte såvel et Sydhavnsudvalg og et Aktivitetsudvalg.
Vi besluttede ligeledes i forlængelse formands-/kontaktmødet at indbyde Martin Hansen til at afholde foredrag 18. januar 2018 om ”el i båden”
Foredraget vil blive afholdt i Bådklubben Molen. Foredraget vil blive udbudt efter ”først til mølle princippet” - der vil være plads til 30 deltagere.
Indbydelse udsendes til klubberne snarest.

Ad 3.
Arbejdstilsynets strakspåbud vedr. manuel anvendelse af sluseportramper ved Sluseport. Påbudet betyder, at anvendelse af sluseportramper skal ske sikkerheds- mæssigt- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdstilsynert mener ikke, at dette er tilfældet og kræver påbudet efterkommet senest 23/10.
Vi har intet fortages os, da vi ikke har modtaget noget udspil fra Københavns Kommune, som er ansvarlig for cykelramperne.

Ad 4.
Vi har udarbejdet materiale til brug møde med By & Havn og Københavns Kommune i form af 5. dagsordenspunkter:
1. Noget om fast mobiltelefon i Slusehuset.
2. Mulighed for mere fleksibelt kodeanlæg/adgang til Slusehuset.
3. Ansvar ved betjening af Slusen.
4. Samarbejde/bedre kommunikation/kontaktpersoner i forhold til såvel By og Havn som Københavns Kommune.
5. Forslag til etablering af fast bro over Slusen - vi vil fremvise skitseforslag, tekst og prisoverslag.

Ad 6.
Vi arbejder videre med at få etableret en ny hjemmeside.

Ad 7.
Slusevagtfrokost: Vi af holder den årlige Slusevagtsfrokost den sidste lørdag i januar måned 2018 - d.v.s. lørdag 27. januar 2018
Vi har vurderet flere muligheder/tilbud og fundet det billigste og bedste hos Troldanden i Hvidovre Havn - til kasserens store tilfredshed.
Indbydelse udsendes til de sluseansvarlige.

Referent
Jørgen Spang Poulsen