jan_17_b

www.sydhavnsklubberne.dk
v/Jørgen Spang Poulsen, Hvidovre Jagtforening
tlf.26135754 mail: jorgenspang@hotmail.com
Referat fra bestyrelsesmøde 31. maj 2017 kl. 17.00Fremmødte: Hans Munkstrøm og Jørgen Spang Poulsen
Afbud: Philip Reitzel og Jim Sheridan
Fraværende: Jan Petersen og Tina

Da kun Hans og undertegnede var mødt frem var vi ikke beslutningsdygtige.

Vi enedes om at indkalde til bestyrelsesmøde i Kalvebod Bådelaug torsdag 15/6 kl. 17.00.

Referent
Jørgen 31/05 2017