shkref18b

Referat fra extraordinær generalforsamling i

SYDHAVNSKLUBBERNE


17. maj 2018

Afholdt i Bådklubben Molen, Sydløbsvej 3.

Dagsorden:

Valg af dirigent: Jørn Rudsted Hansen fra Molen.
Valg af referent: Kell Andersen fra Sejlforeningen Enighed.

Deltagere: 07 fremmødte:
Svend/Havjægeren - Philip/Molen - Knud/West - Jørgen/Hvidovre jagtforening - Kurt/sejlf. Suset - Frank/Tokosten - Kell/Sejlf. Enighed.

Dagsorden:

1. Valg af kasserer
Jan-Olaf Letman fra BKS opstiller som kasserer. Er bankuddannet og har været medlem i BKS i ca. 20 år.
Vælges enstemmigt som kasserer. Velkommen og tak for initiativet.

2. Under evt. tales der om stigbordene og mødet med By-og havn som ikke førte noget til konkret tiltag/svar,
Jørgen vil rykke By- og havn for svar.
Hvis stigbordene lukkes med gitter vil der blive et meget stort pres på slusen og dette kan vi ikke skaffe slusevagter til p.t.
Det blev foreslået at klubberne kunne ligestille slusevagter som en del af pligtarbejdet i klubberne.
Der blev talt om fartbegrænsninger i havnen og Kalvebodløbet som nu er 6 knob.
Det blev foreslået at sætte dette ned til 3 knob fra der hvor bådklubberne begynder og gennem hele sejlløbet.
Dette forslag var alle enige om vil være et godt tiltag. Det skal så skiltes meget tydeligt.
Der blev talt om vandscootere og motorbåde som fortsat sejler med alt for stor hastighed i sejlløbet
og at det er en politiopgave at sætte en stopper for dette, men at de i virkeligheden ikke er nok til stede til at det
dermed ikke har nogen synlig effekt.
Der skal ringes 114 hvis nogen ser vandscootere og andre både med for høj fart, så politiet kan tage action.

05. Juni 2018
Kell Andersen____ Jørn Rudsted-Hansen

Referent_______________Dirigent