shkref18a

Referat fra extraordinær generalforsamling i

SYDHAVNSKLUBBERNE


23. januar 2018

Afholdt i Motorbådsklubben West, Bådehavnsgade 27

Dagsorden:

Valg af dirigent: Jørn Rudsted Hansen fra Molen.
Valg af referent: Dan Jønsson fra Bks.

Deltagere: 10 fremmødte:

Knud Müller, West – Frank Christensen, Tokosten – Dan Jønsson, Bks. – Jørn Rudsted Hansen, Philip Reitzel, Lasse Gadegaard,
Molen – Leon Tilgaard, Palle Skov, Hvidovre Bådelaug – Jørgen Spang Poulsen fra Hvidovre Jagtforening – Kell Andersen, Enighed.
6 stemmeberettigede klubber.
Tokosten havde ikke fuldmagt med, og er ikke medlem at deres bestyrelse. Dermed ingen stemmeret.

Der var afbud fra Hans Munkstrøm fra Kalvebod Bådelaug.

Dagsorden:

1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
2. Evt.

Der forestår 3 spændende opgaver :

1. Etablering af en bro over Slusen: Projektbeskrivelse, mediedækning, sponsor-ansøgninger m. m.
2. Arbejde med områdets fremtid - muligheder og begrænsninger
3. Løbende møder med By og Havn og Københavns Kommune.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Kell Andersen, Enighed, og Arnbjørn Hjelm, BKS. (med fuldmagt) blev valgt ind i bestyrelsen.

2. Evt.

Jørgen S. Poulsen oplyste fra mødet med By og Havn sammen og Københavns kommune, og fortalte at den ansvarlige for cykelramperne, komme med til ”Slusevagt frokosten” hvor han vil demonstrerer, den nye løfte og låseanordning, som nu skulle leve op til Arbejdstilsynets krav.

Det blev præciseret at slusevagterne, skal åbne cykelramperne, når vagten starter og først lukke dem ned igen når vagten slutter, medmindre der er en kørestol eller andet transportmiddel der ønsker at passerer. Dette forløb er aftalt med Kommunen. De nye anordninger bliver sat på cykelramperne, inden slusen starter op, så må vi se hvordan at de virker.

Vi har tegnet forsikring på dem der er frivillige ved slusen. Den har vi haft i mange år.

Formanden pointerede, at samarbejde med By og Havn og Københavns Kommune kan vi opnå det resultat som vi ønsker, nemlig en fast cykelbro over selve slusen, således at de cyklende og gående, ikke bliver generet af driften i slusen.

Vi vil søge alle de fonde som vi kan, men det er ikke ligetil, da ansøgningerne skal opfylde bestemte kriterier - forskellig fra fond til fond
Lobby arbejde er vigtigt, hvis vi vil opnå noget.

Vi er stadig i gang med at få den nye hjemmeside op at stå, og vi regner med at alle medlems-klubber, vil komme på siden med deres stander, som link til klubbernes egne hjemmesider.
Vi vil også arbejde på at udsende ”nyhedsbreve”, referater, indkaldelser og lign. som alle medlemsklubbernes medlemmer kan tilmelde sig, så de kan får oplysninger om, hvad der sker i vores forening.
Ideen er, at alle medlemmer skal kunne ”abonnere” på nyheder

Jørn R. Hansen konkluderede at Sydhavnsklubberne, ikke er stærkere end det som medlemsklubberne gør den til og hvis der er utilfredshed over hvordan Sydhavnsklubberne ledes, så må man møde op og deltage i generalforsamlingerne.

Vi kunne samarbejde om både lejekontrakter og dykkerundersøgelser, samt andet.
Philip var enig og syntes at vi skal finde ud af om vi betaler det samme i leje for land og vand, pr. m2.
Jørgen lovede at Sydhavnsklubberne ville tage initiativ til en sådan møde, hvor de interesserede klubber kan komme.
Det er ikke ligetil da der er mindst tre forskellige måder, som klubberne lejer på, alene syd for slusen.

Dan oplyste, at han via Kgs. Enghave Lokalråd vil arbejde for en trafiktælling over hvor mange der bruger cykelovergangen på slusen, så vi får et konkret antal der bruger den.

Der var en diskussion angående stemmereglerne til generalforsamlingerne.

Vi ønsker at indskærpe at medlems-klubberne skal sørge for at de oplysninger som Sydhavnsklubberne, har til rådighed, er opdaterede og rigtige, samt at vi har de fornødne kontakt oplysninger, dette gælder både navne og telefonnumre samt mail-adresser.

Jørn og Hans planlægger årets fiskekonkurrence fra egne både og den vil bliver afholdt i september med Molen og KB som base. Nærmere oplysninger senere.


19. januar 2017
____ Dan Jønsson ________________________Jørn Rudsted-Hansen_____

Referent________________________________Dirigent