gf_ind17a

Hvidovre den 20. august 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og efterfølgende formandsmøde/kontaktmøde.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag 7. september 2017.
Tid: Kl. 18.00. Sted: Bådklubben Sjællandsbroen, Sejlklubvej 16.

Dagsorden:

1. Valg af kasserer
2. Evt.
Årsagen til denne indkaldelse er følgende: Vi fik på den tidligere ekstraordinære generalforsamling 20. januar i år valgt Jim Sheridan som kasserer.
Imidlertid trak han sig fra posten inden han rigtig kom i gang.
Herefter har tidligere kasserer Leon Larsen varetaget kasserefunktionen uden at være Valgt.
Denne situation er på sigt uholdbar - derfor indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen håber meget på, at I hver især i klubberne vil gøre en indsats for at finde og opstille kandidater til kassererjobbet.

Indkaldelse til formandsmøde/kontaktmøde torsdag 7. september 2017. Tid. Kl. 19.00.

Sted: Bådklubben Sjællandsbroen, Sejlklubvej 16

Dagsorden:

1. Diskussion om evt. vedtægtsændringer i forhold til ”Sluselauget”.
2. Sidste nyt vedr. Slusen og betjening af denne samt forslag til etablering af en bro over Slusen.
3. Nedsættelse af et ”Sydhavnsudvalg” Dette udvalg skal arbejde for en sikring af den fortsatte eksistens af klubberne i Fiskerihavnen, Sejlklubvej og Sydløbsvej.
4. Noget om informationsniveauet, klubbernes e-mail adresser og klubbernes fælles interne kommunikation. F.eks. invitationer til diverse arrangementer og aktiviteter.
5. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling.
6. Evt.

Med henvisning til § 9 i vedtægterne anbefaler bestyrelsen, at klubberne hver især
møder frem ved formanden og et klubmedlem til formandsmødet/kontaktmødet.

Med venlig hilsen P.b.v Jørgen Spang Poulsen Formand.

I pausen mellem de to arrangementer vil der være noget spiseligt og drikkeligt.

--
.