gener12

Generalforsamlings referat

For Sydhavnsklubberne den 20. november 2012.


Efter formandens velkomst, blev Jørn, fra "Molen", valg som dirigent, og Dan, fra BKS som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Der blev optalt: 11 personer, 7 stemmeberettigede.
Molen - Tokosten - BKS. - West - K.B. - Hvidovre Jagtklub - Kbh. Roklub.

Formanden beretning: som bilag. (vedhæftet)
Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:
Kbh. Roklub-Leon: Der skal fremover ikke medbringes snaps, til slusevagternes frokost, men hvis klubber vi give, skal der kontanter med i steder for, da det ikke er i orden at medbringe drikkevare, for restauratøren skal også leve.
Dette var der fuld opbakning til, fra alle fremmødte medlemmer.
Beretningen godkendt.

Regnskab ved kasserer Leon:
Det var noget besværlig at starte på regnskabet, fordi næsten hele den gamle bestyrelse gik ved forrige generalfors.
Der var en kasse med div. Bilag og ingen bank konto til rådighed, så det har været et stort arbejde, også fordi der var mange klubber der ikke betalte, så der skulle rykkes, men nu er der styr på regnskabet og det bliver ikke så slemt fremover. Men næste gang der skal betales kontingent, så vil vi benytte E-mail, og håbe på at det går lettere.
Til tallene: Slusevagt introduktionen kostede 230 kr. - der er ikke brugt noget til gaver. Indkøb af printer patron og slusevagt telefon.
Der er ikke brug penge til kontor artikler, fordi jeg har fået et lager af div. artikler fra min kone.
Der lå 2x750 kr. fra den forrige kasserer så jeg ikke ved hvor kommer fra, men de er på kontoen.
Vi har ikke givet tilskud til årets "Handicap sejlads", fordi vi ingen henvendelse har modtaget.
Der er en udgift til ansvarsforsikring, der dækker slusevagterne. Selve slusen er dækket af Kbh. Havn.
Vi modtog ikke sponsorpenge fra hverken Tempo både eller By & Havn, men ved at gå til dem lykkedes det alligevel.
Næste års budget er et kvalificeret "gæt".

Næsten ingen spørgsmål, da stort set alt var omhyggeligt forklaret. Godkendt.

Valg iht. Vedtægter.

Formand Jens og bestyrelses medlem, John stiller ikke op igen, da de ikke orker det mere.
Kasserer: Leon Larsen. Genvalgt.
Sluseansvarlig: Hans Munkstrøm. Genvalgt.
Sluseansvarlig: Jan Petersen. Genvalgt.
Revisor: Hans Sørensen. Genvalgt
Revisor: Claus Støver. Genvalgt.
Revisor suppleant: Jørn. Genvalgt.

Der mangler en formand og et bestyrelses medlem.
Jens og John lod sig overtale til at blive til næste ekstraordinære generalforsamling.
Der var ikke medlemmer nok til at et valg kunne gennemføres, så der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som bliver torsdag den 17. januar 2013. kl. 19 00 i BKS. Sejlklubvej 16.
Hvor der skal findes 1 formand, 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

Eventuelt:

Der var mange ideer i luften og de kommer her i rækkefølge.
Kan SHK. (Sydhavns Klubberne) nøjes med kun at dreje sig om SLUSEN.
Vi burde gøre mere ud af fællesskabet, og drage nytte at hinanden erfaringer.
Molen: Vi har lige fået lagt nye vandrør ind, og vi fil VVS. Skolen til at udfører det, og betalte kun for materialerne.
Leon: Vi i bestyrelsen har ikke rigtigt fået lavet en arbejdsdeling endnu, men det er muligt at der er flere ting vi kan gøre, nu da SLUSENs drift er under kontrol. Vi er en interesse organisation og bør agerer sådan fremover.
Det er ikke alle klubber der bakker op, enkelte syntes næsten at være stoppet, også med kontingent betalingen.

Vi kan alle, få fordele ud af samarbejdet, da erfaringer er lig med penge, se bare på vores forskellige kontrakter.
Måske kan vi alle mødes, til SHK. Bestyrelsesmøder en gang imellem, og dele viden og erfaring.
SHK. Skal være mere "synlig", for medlemmer.

De sidste år har næsten alle SHK. Aktiviteter drejet sig om SLUSEN, men den side er der nu godt styr på, så vi har kræfter til at tænke i andre retninger, og oparbejde et større fællesskab, som er nødvendigt for os.
Frank fra Tokosten efterlyser, gamle referater eller dokumenter fra SHK. Historie, så hvis der er enkelte der ligger inde med noget eller har viden så kontakt Frank. Det vil blive lagt ind på SHK. Hjemmeside.
Alle klubberne skal gøre hvad de kan, for at mobiliserer medlemmer til at deltage i den næste, ekstraordinær generalforsamling.
Der arbejdes på en fælles tur for alle interesserede, med guide og i båd (måske en fra Kbh. Havn) rundt i hele havnen, om den historie der ligger der, men nærmere om det, når det er undersøgt nærmere.

En speciel tak, til Wagn fra BKS. som altid er behjælpelig med alt, omkring SLUSEN.

HUSK: Slusevagt frokost den 26. januar 2013, tilmeldelse er bindende, og koster klubben ved fravær, efter tilmelding.

Vi ses: torsdag den 17. januar 2013. kl. 19 00 i BKS. Sejlklubvej 16.

Dirigent: _______________________
Jørn Rudsted-Hansen

Referent: _______________________
Dan Jønsson
In our latest IN MOTION series, we take a look at the highly anticipated PUMA x McQ Run Lo and Run Mid sneakers. Working from their historical collaboration with Alexander McQueen in the past, PUMA has recently teamed up with the younger McQ line, merging PUMA’s sport expertise with McQueen’Nike Free Flyknit NSWs design heritage.MBT Kimondo Men Both the Run Lo and Run Mid feature molded TPU laid over premium mesh and nubuck uppers,MBT Kisumu creating a ribcage effect, and come in both Black/Red and White colorways. McQ designer Sarah Burton’s gothic styling merges with PUMA’s use of contemporary materials and performance-inspired constructions, bridging the gap between both brands. Our IN MOTION video presents a preview of the collaboration, with a closer look arriving soon. Check out the video above and subscribe to the Highsnobiety YouTube channel here. Video by: Santiago Arbelaez for Highsnobiety.Ahead of January’s CES 2017 tech convention, Samsung has revealed a curved quantum dot monitor built specifically “with gamers in mind.” The CH711 monitor comes in two sizes – 27-inch and 31.Adidas Originals Pride Pack5-inch – and packs an impressive 2560 x 1440 resolution into its 1,800R curvature display.MBT Kifundo Men While OLEDS found in previous Samsung monitors offer a higher picture quality, quantum dot technology is said to be less susceptible to lag,Adidas Springblade Schuhe making it perfectly suited to those who game online. According to Samsung, a curved screen is beneficial because gamers generally sit much closer to the screen and the 1800R radius “closely follows the curvature of the eyes.Air Jordan 4” Aesthetically, the display comes with a modern, almost Mac-like white color scheme, with its cables hidden inside the stand.Adidas Originals Stan Smith W Handily,imberland 6 inch boots shoes this allows the user to “flip” the monitor to a vertical position. Look out for further details,MBT Baridi Women pricing and release news on the CH711 emerging at next month’s CES event. Don’t miss our roundup of the year’s biggest tech stories. Source: Engadget .