shkfro17_18

Kære medlemmer af sluselauget - rigtig godt nytår.
Den årlige slusefrokost afholdes i år

Lørdag den 27. januar 2018
Frokosten afholdes i "Troldanden" - Hvidovre Havn kl. 13.00

Der vil inden frokosten blive demonstreret en model af
"forbedring af betjening af sluseportramperne".
En repræsentant fra Københavns Kommune vil demonstrere modellen.

Der udsendes invitationer  slusefrokosten snarest.

Med venlig hilsen
Sluselauget/Sydhavnsklubberne