funktion
lørdag d. 24 marts 2018 kl.10:00 - holder vi "intro" til slusevagter ved slusehuset
Her er der mulighed for at evt. nye slusevagter kan få en gennemgang af hvordan slusen virker m.v.
Med venlig hilsen Hans Munkstrøm Sluslauget / Sydhavnsklubberne.